Patterns of Creation: Energy dynamics and morphic fields “string flux 6” © minghao xu

innerwise - tools - innerwise healing meditations

A negyedik rendszer:
innerwise Gyógyítómeditációk

A gyógylégzés

Meditáció, összpontosítás és légzés gyógyító szintézise. Az alapul szolgáló energiamező a Fényforrás / Lichtquelle.

A gyógyulás nem idő, hanem szándék kérdése, függ az eszközök megválasztásától és hogy mennyire vagyunk képesek beengedni a változásokat életünkbe.

A gyógylégzés néhány perc alatt megtanulható mindenki számára, mindenhol használható, és a hatásai azonnal érzékelhetőek.

A meditáció és a összpontosított figyelem segítségével a gyógyító térbe kerülünk, a lélek terébe, abba a térbe, ahonnan életünket megteremtjük. Innen a Forrásba, az isteni erőtérbe lélegezhetjük ki mindazt, amin változtatni vagy gyógyítani szeretnénk. A tulajdonképpeni transzformáció és gyógyulás a Forrásban történik meg, mi pedig a letisztított és gyógyult energiát újra a lelki terünkbe lélegezzük vissza, és mindezt az életünkbe integráljuk.

A Fényforrás / Lichtquelle szimbólum szakrális teret hoz létre. Ebben az energiamezőben valósul meg a gyógyulás - egyszerűen és hatékonyan.

„Földanya“

Földanya: Részed vagyok, teljes vagy bennem és általam élsz.
Nap Apa: Részed vagyok, teljes vagy bennem és általam élsz.
Ég: Részed vagyok, teljes vagy bennem és általam élsz.
Földisten: Részed vagyok, teljes vagy bennem és általam élsz.

Az emberek nem idegen lények, akik ezen a planétán landoltak és akiknek a megmaradásért próbálkozniuk kellene azzal a gyakorlattal, hogy gyökeret eresszenek. Mindannyian a Földanya részei vagyunk, egyek az ő számos megnyilvánulása közül.

Az erre való emlékezés, a Földanyával való azonosulás átlényegít minket, és könnyen átérezhetjük más megnyilvánulásait. Például egy nyírfával, sassal, vagy vízeséssel való azonosulás gyógyító eszköz lehet.

„InnerYoga – A jóga megszabadítása a jógától“

Minden, ami új, játékosan kezdődik. Egy személyes felfedezés, szabályoktól és előírásoktól mentesen.
Adott egy tér, melyben ez újra és újra meghal és ebből teremtődik az új.
Minden felfedező tudja, hogy egy új gondolat csak ily módon bontakozhat és teljesedhet ki.

És minden alkalommal, amikor az alkotó elhagyja a Földet, a másodsorbeliek félelemtől és szűklátókörűségtől indíttatva, szabályokat és előírásokat hoznak létre. Hatalmi indíttatásból, elkezdenek a szervezettel visszaélni. És ekkor elkezdődik az eszme haldoklása, valamint a guruk virágzása. És így történt ez a jógával is.

Valóban igaz, hogy a földön egyre több ember jógázik, de ez már nem az a jóga, ami a kezdetekkor volt. Az innerYoga visszavezet a kezdetekhez, a szépséghez, a jóga egyéni jellegéhez. Az innerYoga esetében nincsenek guruk, öltözékek, spirituális megnevezések, sem helyes, sem helytelen – csupán a mozdulatok egyéni szépsége, melyek az azonosulásból adódnak. Az innerYoga esetében nem a forma, a pozíció teremti meg az identifikációt és ezzel a hatást, hanem éppen ellenkezőleg.

A meditatív azonosulás egy sassal, fával, széllel, folyóval – Földanya gyermekeivel – magától el vezet oda, hogy mi magunk ekként mozduljunk, és ezzel a saját gyógyító eszközünkké váljunk.

Mint mindig, Uwe Albrecht erről is szellemesen, könnyedén, nem szokványosan ír – a színes rajzok segítik az innerYoga örömteli felfedezését. Az orvos és a világszerte sikeres innerwise gyógyrendszer megalkotója, Uwe Albrecht, újra rámutatott, ha a félelemből és szorongásból született korlátainkat eltávolítjuk, mindenben megtalálhatjuk a létezés lényegét.

innerYoga – egy jóga azoknak, akik egyéniségüket és önrendelkezésüket ünneplik, ugyanakkor képesek másokkal egy szemmagasságban találkozni.